Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

vyjmenovaná slova po b

   enlightened Vyjmenovaná a příbuzná slova po b- návod na postup. Doporučujeme zrychlené vyučování-návod je v úvodu. Samostatná práce- myší si označte pod obrázkem v TEXTU /neklikejte/ vždy správné i, y. Dále si najeďte na stejný obrázek v kontrole /níže/ a porovnejte. Postup je možný pouze po jednom obrázku. Při hře ve dvojici přejeme hodně úspěchů - návod je v úvodu. Nezapomeňte na cvičení 1 vpravo nahoře.

Pozor! Nezapomeňte si vždy po procvičení všech textů /zde/ provést otestování vědomostí na www.pravopisne.cz Pokud jste byli úspěšní-gratulujeme yes. Pokud jste byli neúspěšní,cryingprojděte si všechny TEXTY ještě jednou.blush

          devil   POZOR!  Nabýt /získat/ zkušenosti. Nabít  /natlouci/ psovi/.                              

                                           Dobýt /obsadit/ hrad . Dobít /dotlouci/ raněné zvíře.                                                                        Přibýt /přijít/ do třídy. Přibít /přitlouci/ prkno.                                                                                                Zbýt / zůstat/ doma sám.  Zbít /zmlátit/ psa.                                                                                                      Odbýt /bez zájmu/ úkol. Odbít /odrazit/ míč.                                                       Starobylý /starodávný/. Byl /zůstal/ doma sám. Bil /tloukl/ do zdi. Nabitá sezóna                                                                      Hodiny byly /visely/ na zdi. Hodiny bily /odbíjely/ .                                                                                                      To je náš letní byt. Byl bit /mlácen/ od otce.                                                                            Tento byt je dobré bydlo /obydlí/. Vzal do ruky dlouhé bidlo /tyč/.                               Nabytá /získaná/ svoboda. Ubyla /odtekla/ voda. Ubila /utloukla / zvíře. Nabitá baterie.                                                     Babyka / druh stromu javoru/. Babička / starší žena/.

Dobýt /získat/ vítězství . Nový Bydžov-město. enlightened

 Starobylá obec  /od slova býlí - bylina/.         

                                                                    1.TEXT

Být1, bydlit2, obyvatel3, byt4, příbytek5, nábytek6, dobytek7, obyčej8 ,bystrý9, bylina10

kobyla11, býk12, Přibyslav13 .                                                                          

  

 y1,  ý1,  i,   í,   y4,   ý4      y4,  ý4,  í,   i,  ý2,  y2        ý5,  y6,  ý2,  y2,  i,   í

  

 i,   í,   y1,  ý1,  y4,  ý4     i,   í,  y3,  ý3,  y11,   y12       y1,   ý1,  y4,  ý4,  i,   í

 Marek měl /rozbitý /rozbytý/ počítač.

Ve většině zemí se pravidelně sčítá /obivatelstvo/obyvatelstvo/.

Rozhodčí rozhodl, že to /bil/byl/gól.

Každý obyvatel chce mít své /obidlí/obydlí/.

Koupili jsme /starobi/starobylý/ /nábytek/nábitek/.

Mezi nimi se strhla veliká /bitva/bytva/.

                                             1. KONTROLA

                 

                                                                     KONTROLA

Marek měl rozbitý počítač . Ve většině zemí se pravidelně sčítá obyvatelstvo /3/ . Mezi nimi se strhla veliká bitva . Rozhodčí rozhodl, že to byl /1/ gól . Každý obyvatel chce mít své obydlí /2/. Koupili jsme starobylý /1/ nábytek /6/ .

 

 

                                                                             2.TEXT

 Být1, bydlit2, obyvatel3, byt4, příbytek5, nábytek6, dobytek7, obyčej8, bystrý9, bylina 10, kobyla11, býk12, Přibyslav13.               

  

       i,   í,  y1,  ý1,    ý9           y1,   ý1,   y5,    i,    í        y12,  ý12,   í,   y5,  ý7

  

    y2,   i,  í,  y11,  ý11         ý10,  y10,  i,  í,  y13       y9,  ý9,  y1,  ý 6,   i,   í

Mladoboleslavská /automobilka/automobylka/ vyrábí mnoho aut.

Blesk /bije/byje/ do vyschlých stromů.

/Kobilka/kobylka/ bílá kovat se nedá.

/Sbírejte/sbýrejte/ poštovní známky.

Cesty se /sbíhaly/ sbýhaly za vsí.

Sušímě léčivé /biliny/byliny/.

Tomu říkáme /bíčí/býčí/ krev.

                                                         2.KONTROLA

                        

                                                        KONTROLA

Tomu říkáme býčí /12/ krev . Mladoboleslavská automobilka vyrábí mnoho aut . Cesty se sbíhaly za vsí . Sušíme léčivé byliny /10/.  Blesk bije do vyschlých stromů . Kobylka /11/ bílá kovat se nedá . Sbírejte poštovní známky .

 

                                                            3.TEXT

Být1 , bydlit2, obyvatel3, byt4, příbytek5, nábytek6, dobytek7, obyčej8, bystrý9, bylina10 .

kobyla11, býk12,  Přibyslav13.              

   

     i,   í,   y5,  ý 5,  y4              y2,   y5,   y4 ,  i,   í         i,    í,   y4,   ý 5,  y13 

   

     í,    i,   y1,   ý1                 y1,    ý1,   y2,   i,   í              i,   í,  y1,  ý1,  y2

/Krupobití/krupobytí/ zničilo úrodu.

/Kdybi/kdyby/ nebylo /kdyby/kdybi/, nebyly /by/bi/ chyby.

To byl hezký /příbitek/příbytek/.

To byl slavnostní /přípitek/přípytek/.

Nabízíme novou /sbíječku/sbýječku/.

Hledáme slunný /bit/byt/.

/Přibyslav/Přibislav/ je na Čekomoravské  vrchovině.

Chvíli /pobil/pobyl/ v kočárku.

Na střeše /pobil/pobyl/ část plechem.

/Přibil/přibyl/ nový žák.

Pepa /přibil/přibyl/ prkno.

                                                           3. KONTROLA

                             

                                                                       KONTROLA

Přibyl /1/ nový žák. Pepa přibil prkno . Kdyby /1/ nebylo kdyby /1/, nebyly /by/1/ chyby.Chvíli pobyl /1/ v kočárku. Na střeše pobil část plechem .To byl hezký příbytek /5/ . To byl slavnostní přípitek . Hledáme slunný byt /4/ . Přibyslav /13/ je na Českomoravské vrchovině . Nabízíme novou sbíječku Krupobití zničilo úrodu .

 

 

 

                                                                             4.TEXT

Být1, bydlit2, obyvatel 3, byt4, příbytek5, nábytek6, dobytek7, obyčej8, bystrý9, bylina10

kobyla11, býk12, Přibyslav13.                      

  

 i,  í,  y1,  ý 1,  y2,  ý 2             i,   í,  y1,  ý 1,   y4      i,   í,   ý 1,  y 1,  y5, y6

  

  y1 , ý1,  i,   í,  y2,  ý2          y1, ý1, y2,  ý2,  í,  i         i,   í,   y2,  ý4,  y1,  ý1

/Običejně/obyčejně/ /bývá/bívá/ v poledne tepleji.

/Bili/byli/ jsme nedaleko.

/Bili/byli/ jsme na poplach.

Je to jenom malý /zbitek/zbytek/.

/Bilo/bylo/ nám tam dobře.

Srdce prudce /bilo/bylo/.

/Zbyly/zbily/ nám hezké vzpomínky.

Vojáci /zbili/zbyli/ zajatce.

Ve škole hrajeme /vybíjenou/vybýjenou/.

                                                             4. KONTROLA 

                       

                                                          KONTROLA

Ve škole hrajeme vybíjenou . Bylo /1/ nám tam dobře. Srdce prudce bilo. Obyčejně /8/ bývá /1/ v poledne tepleji . Zbyly /1/ nám hezké vzpomínky . Vojáci zbili zajatce . Byli /1/ jsme nedaleko . Bili jsme na poplach . Je to jenom malý zbytek /1/ .

 

 

                                                                              5.TEXT

Být1, bydlit2, obyvatel3, byt4, příbytek5, nábytek6, dobytek7, obyčej8, bystrý9, bylina10

kobyla11, býk12, Přibyslav13.                    

  

 i,  í,  ý2,  y7,  ý7,  y11        i,  í,   y1,  y2,  y8,  y3        i,   í,  y1,  ý1,  y9,  ý9

  

   i,   í,  y1,   ý1,   y4,  y5          y1,  ý1,   i,   í,   y2         i,   í,  y1,  ý1,  y3,  y4

Ostře /nabitá/nabytá/ puška visí na stěně.

Armáda /dobila /dobyla/ velkých vítězství.

/Líbily/líbyly/ se nám voňavé louky.

/Hbytě/hbitě/ /pobíhal/pobýhal/.

Viděli jsme chlévy pro /dobitek/dobytek/.crying

/Bistrý/bystrý/ potůček skáče přes kameny.

Dětí z blízkého okolí /ubilo/ubylo/.

Několik lidí to zvíře /ubilo/ubylo/.

Z hrnku /ubilo/ubylo/ mléko.

To je starý /običej/obyčej/.

                                                       5. KONTROLA

                     

                                                                        KONTROLA

Z hrnku ubylo /1/ mléko . To je starý obyčej /8/.Dětí z blízkého okolí ubylo /1/ . Několik lidí to zvíře ubilo . Ostře nabitá puška visí na stěně . Armáda dobyla /získala/ velkých vítězství . Bystrý /9/ potůček skáče přes kameny . Líbily se nám voňavé louky . Hbitě pobíhal . Viděli jsme chlévy pro dobytek /7/ .crying

 

 

 

                                                                           yesenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedwink

 

 

 

                                               

                                              1.TEXT                                                

                      

                  i     í     y    ý            i     í     y     ý             i     í     y   ý

 

 

                           

                           i     í     y    ý           i     í   y   ý           i     í     y   ý

 

 

                                                                  1. KONTROLA

                   

 

 

 

                                                                                    2. TEXT

                         

                   i     í     y     ý         i     í     y     ý         i     í     y     ý

   

                         

                      i     í     y     ý         i     í     y     ý           i     í     y     ý

 

 

 

 

 

                                        2. KONTROLA

                                           

 

 

 

 

                                                                                     3.  TEXT

                                                              

                     ý                                i                            i

 

 

                        

                                 y                         y                             i

                                     

 

                                                                                      4.   TEXT

                    

          i     í     y     ý         i     í     y     ý          i     í     y     ý

 

                    

            i     í     y     ý         i     í     y     ý          i     í     y     ý

 

 

 

 

                                          4.KONTROLA

                   

 

 

 

                                                                                       5. TEXT

                    

                   i     í     y     ý         i     í     y     ý       i     í     y     ý

 

 

                      

            i     í     y     ý         i     í     y     ý         i     í     y     ý

                 

 

                                    5.KONTROLA    

                                                           

                               

                                                                                   6.  TEXT

                          

              i     í     y     ý        i     í   y   ý           i     í     y     ý

 

 

                            

                       i     í     y     ý         i     í     y     ý         i     í     y     ý

 

 

                                             6. KONTROLA

 

                    

                                            

 

                                                                                        7. TEXT

                          

                       i     í     y     ý         i     í     y   ý           i     í     y     ý

 

 

                        

                             i    í    y   ý            i     í     y     ý         i     í     y     ý

 

 

 

  

                                         7. KONTROLA

                                           

 

 

 

 

                                                                                        8. TEXT                                                              

                            

                i   í     y     ý           i    í    y    ý           i     í     y     ý

 

 

                          

              i     í     y     ý          i     í     y     ý           i      í     y    ý

 

 

 

                                          8.KONTROLA

                                           

 

                                                                                  9.TEXT

  Javor bab-ka roste občas u vody.   To je sousoší Bab-čka s dětmi.  Zde je radnice v Novém B-džově.

           

                  i      í     y     ý            i      í     y    ý             i      í    y    ý

 

        

             i     í    y     ý               i     í    y    ý              i     í    y    ý  

           

           

            i     í    y    ý           i     í    y    ý         i     í    y    ý

         

           

                            

 

                                                                               KONTROLA                   

                    

                      

                    

                     

                    

                    

                                           

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist