Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

vyjmenovaná slova po s

enlightened Vyjmenovaná a příbuzná slova po s- návod na postup. Doporučujeme zrychlené vyučování- návod je v úvodu. Samostatná práce-myší si označte /neklikejte/ u obrázku v TEXTU vždy správné i,ý. Dále si najeďte na stejný obrázek v kontrole /níže/ a porovnejte. Postup je možný pouze po jednom obrázku.

Nezapomeňte se otestovat na www.pravopisne.cz. Byli jste úspěšní? Gratulujemeyes. Pokud ne, bude dobré se vrátit k nám a prostudovat si texty ještě jednou.crying

  wink  POZOR ! Ukrojíme kousek sýra /potravina/.  Síra /nerost/ je žlutá.

                  Sýrová pomazánka /potravina/ je chutná. Sírová mast je léčivá.

                         Syrová /nevařená/ zelenina je zdravá.  Dítě bylo osiřelé /osamocené/.

                                                 Přestaňte už sýčkovat.   Stála tam vysoká osika /druh stromu/.

      Této  nemoci říkáme osypky /dětská nemoc/.    Začaly sít /zasít zrní/ obilí.

                               Začal se sypat písek /na zem/.    Jeho hlas začal sípat /chraptět/.enlightened

                                                      Malá vesnice

                                                              1.TEXT

syn1, sytý2, sýr3, syrový4, sychravý5, usychá6, sýkora7, sýček8, sysel9, syčet10, sypat11

                             

  i,     í,    y3,   ý3,   ý10                 i,    í,   y6,   ý7,   y2                   i,    í,   y11,   y2,   y3

                               

    i,   í,  y3,  y4,  y9,  y8                     i,     í,   y3,    y4                    i,    í,   y4,   ý3,   y5,   ý6

 

                                                         

/Zasitili/zasytili/ jsme se /sitým/sytým/ /sírem/sýrem/.

V pobřežním /sítí/sýtí/ ležela rozbitá /síť/sýť/.

Některé druhy /obilí/obylí/ se mají /sít /sýt/ na podzim/.

/Sírové/sýrové/ /vípary/výpary/ jsou škodlivé.

/Sírová/sýrová/ pomazánka je zdravá a velice chutná.

/Sirovou/syrovou/ houbu /sirovinku/ syrovinku/ můžeme hned jíst.

To je /silnice/sylnice/ k /sídlišti/sýdlišti/.

                                           

                                                                KONTROLA

                                                      

                                

                                                    

                                                                           KONTROLA

To je silnice k sídlišti . Zasytili /2/ jsme se sytým /2/ sýrem /3/ . Syrovou /4/ houbu syrovinku /4/ můžeme hned jíst . V pobřežním sítí /rostlina/ ležela rozbitá síť . Sýrová /3/ pomazánka je zdravá a velice chutná . Některé druhy obilí se mají sít na podzim . Sírové výpary /předpona vy/ jsou škodlivé .

 

 

                                                                2.TEXT

syn1, sytý2, sýr3, syrový4, sychravý5, usychá6, sýkora7, sýček8, sysel9, syčet10, sypat11

                                   

     i,     í,     ý2,   ý4,   ý11             i,     í,     y11,   y10,   y9             i,     í,     y11,   y10,   y8

                                     

        i,    í,   y2,   y11,   y10                i,     í,     y5,   ý5,     y1               i,     í,     ý8,   ý7,   ý9

 

/Babička/babička/ /nasipala/nasypala/ drůbeži zrní.

Třese se jako /osika/osyka/.

Bolek /hlasitě/hlasytě/ /zasípal/zasýpal/.

Pára /silně/sylně/ /sičela/syčela/.

Pan /Síkora/Sýkora/ je /silný/sylný/ člověk.

Malý /sinek/synek/ tiše /usíná/usýná/.

Můj /sinovec/synovec/ má v oku poškozenou /sítnici/sýtnici/.

                                                                  KONTROLA

                               

                               

                                                                                KONTROLA

Můj synovec /1/ má v oku poškozenou sítnici . Babička nasypala /11/ drůbeži zrní . Malý synek /1/ tiše usíná . Třese se jako osika . Pan Sýkora /7/ je silný člověk Bolek hlasitě zasípal .Pára silně syčela /10/ .

          

 

                                                                  3.TEXT

syn1, sytý2, sýr3, syrový4, sychravý5, usychá6, sýkora7, sýček8, sysel9, syčet10, sypat11

 

                                   

         i,      í,     ý2,    y11,  ý6          i,     í,     y3,     y2,    y 5            i,     í,     ý2,     ý7,     ý8

                                     

           i,     í,    y2,   y3,   y5                i,    í,     y2,     ý3,     ý6               i,     í,     ý2,     ý7,     ý8

 

Kdo je /nejsilnější/nejsylnější/?

/Sitý/sytý/ hladovému nevěří.

/Sivá/syvá/ /holubičko/holubyčko/, kdes byla?

/Silnice/sylnice/ k /sídlišti/sýdlišti/ byla /posipaná/posypaná/.

/Siven/syven/-ryba / uvízla v /síti/sýti/.

Dříve /lidé/lydé/ věřili, že /síček/sýček/ přivolává neštěstí.

Na otázku /hlasitě/hlasytě/ /odpovídej/odpovýdej/!                                                    

 

                                                                KONTROLA

                                   

                             

                                                                              KONTROLA

Dříve lidé věřili, že sýček /8/ přivolává neštěstí . Kdo je nejsilnější ? Na otázku hlasitě odpovídej ! Sytý /2/ hladovému nevěří . Sivá holubičko, kdes byla ? Siven-ryba-uvízla v síti. Silnice k sídlišti byla posypaná /11/ .

 

 

                                                                      4.TEXT

syn1, sytý2, sýr3, syrový4, sychravý5, usychá6, sýkora7, sýček8, sysel9, syčet10, sypat11

 

                             

        i,     í,     y5,   y11,    y10          i,     í,     y2,     y9,     y8          i,     í,     y7,   ý6.     ý5

                          

         i,     í,     y3,     y4,     y5             i,     í,   y10,   y11,   y9            i,     í,     y2,   y6,   ý7

 

 

Velké /sirkárny/syrkárny/ byly v Sušici.

/Nerozsip/nerozsyp/ smetí.

Svlékni si kabát v /síni/sýni/!

Podzimní dny /bívají/bývají/ /sichravé/sychravé/.

Mladý /sisel/sysel/ /bidlel/bydlel/ u lesa pod  /osikou/osykou/.

Do /síně/sýně/ nahlížel /bílý/býlý/ /měsíc/měsýc/.

Dostaneš brzy /zásilku/zásylku/.

 

                                                                KONTROLA

                                   

                                   

 

 

                                                                               KONTROLA

Dostaneš brzy zásilku . Velké sirkárny byly v Sušici . Do síně nahlížel bílý měsíc.Nerozsyp /11/ smetí . Mladý sysel /9/ bydlel /bydlit/ u lesa pod osikou . Svlékni si kabát v síní !        Podzimní dny bývají /být-budu/ sychravé /5/ .

 

 

                                                                                      5.TEXT

syn1, sytý2, sýr3, syrový4, sychravý5, usychá6, sýkora7, sýček8, sysel9, syčet10, sypat11  

                                       

  i,     í,    ý3,   y4,   ý5                   i,     í,    y4,    ý7,   y1                  i.     í,     y11,   y10,   y6

                       

  i,     í,    y9,   ý8,   y11                 i,     í,     ý8,    y7,    y10               i,     í,     y6,   y5,    y4

 

 

Pára /silně/sylně/ /zasičela/zasyčela/.

/Vasil/Vasyl/ říkal, že má /sílu/sýlu/ jako /silnice/sylnice/.

/Sirová/syrová/ zelenina je /velice/velyce/ zdravá.

Malý /Síkora/Sýkora/ /bi/by/ se mohl /osipat/osypat/ neštovicemi.

Obsah /bi/by/ se mohl /visipat/vysypat/ na /sípku/sýpku/.

V /předsíni /předsýni/  /osichají/osychají/ mokré kabáty.

/Musíme/musýme/  to ještě / prosít/prosýt/.

                                      

                                                                        KONTROLA

                                   

 

 

                                                                        KONTROLA

Musíme to ještě prosít . Pára silně zasyčela /10/ . Vasil říkal, že má sílu jako silnice . V předsíni osychají /6/ mokré kabáty . Syrová /4/ zelenina je velice zdravá . Obsah by /být-budu/ se mohl vysypat /předpona vy + / na sýpku /11/ . Malý Sýkora /7/ by /být-budu/ se mohl osypat /11/ neštovicemi .

 

                                                                                   

                                          yesenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedyes

 

Syn, sytý,sýr, syrový /syrý/, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat.

                                                                       1. TEXT

                                  

                           i     í    y     ý           i     í    y    ý             i     í    y    ý

                                  

                            i     í    y    ý             i    í    y    ý            i     í    y    ý

 

 

 

 

                                              KONTROLA

                             

 

 

 

 

                                                                                      2.  TEXT

                                

                        i    í    y    ý             i     í     y     ý           i     í    y    ý        

                              

                         i     í     y     ý           i     í    y    ý           i      í    y     ý

 

 

 

 

 

 

                                            KONTROLA

                                   

 

 

                                                                                            3. TEXT

                                      

                                     i     í   y   ý             i    í   y   ý                i    í    y   ý

                                   

                            i     í     y     ý          i     í     y     ý          i     í     y     ý

 

 

 

 

 

   

                                            KONTROLA

                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                                             4.  TEXT

                                      

                            i     í     y     ý          i     í     y     ý            i     í     y     ý

                                         

                                  i     í     y     ý         i     í     y     ý          i     í     y     ý

 

 

 

 

 

 

 

                                                  KONTROLA

                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                       5.  TEXT

                                      

                    i     í     y    ý           i     í   y     ý            i     í     y     ý

                                    

                                i     í     y     ý          i     í    y    ý           i     í    y    ý

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        KONTROLA

                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                   6. TEXT

                                  

                      i    í     y     ý         i     í     y     ý           i     í     y     ý                      

                                    

                                i     í     y     ý         i     í     y     ý         i     í     y     ý

 

 

 

 

                                          KONTROLA

                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                            7. TEXT

                                    

                    i   í     y     ý            i     í     y     ý         i     í     y     ý

                                  

                  i     í     y     ý         i     í     y     ý          i     í     y    ý

 

 

 

 

 

 

                                                          KONTROLA

                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                8.   TEXT

                              

                          i     í     y     ý          i     í     y     ý           i     í     y     ý

                               

                         i     í     y     ý           i     í     y     ý           i     í     y    ý

 

 

 

                                        KONTROLA

                                     

 

 

 

                                                              POZOR! 9.TEXT

 

                

                  i      í     y     ý               i      í      y     ý                i     í     y     ý

                 

                i     í     y     ý             i     í     y     ý             i     í      y      ý

 

 

 

           

                                                                             KONTROLA

         

                         

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist