Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

vyjmenovaná slova po l

enlightenedVyjmenovaná a příbuzná slova slova po l - návod na postup. Doporučujeme zrychlené vyučování-návod je v úvodu. Samostatná práce - u obrázků v TEXTU si označte myší /neklikejte/ vždy správné i, ý. Dále si najeďte myší na stejný obrázek v kontrole /níže/ a porovnejte. Postup je možný pouze po jednom obrázku. 

Nezapomeňte se otestovat vždy po procvičení všech textů na www.pravopisne.cz . Byli jste úspěšní? Gratulujemeyes. V případě neúspěchucryingsi projděte všechny texty ještě jednou.  

       POZOR!   Mlynářka má mlýn a v něm mlýnici .         Bude mlíti obilí.

 Zdůvodnění.  Mlýn apod. pochází ze staroněmeckého slova (mulin) , kdežto  mlíti je z praslovanského slova (melti). Nejsou tedy příbuzná.

                                                Blýská se /blesky/  na časy.       Čeká nás blízká /nedaleká/ budoucnost.

  Lyska /pták/ a lysá /bez porostu/ hlava mají společná y.      Líska /keř/ a kočká se lísá /otírá se/ mají společná í.

                                                                Nové lyže na hory.       Bivoj líže zmrzlinu 

                  Tatry slynou /jsou vyhlášené/ velikou krásou.       Horníci dříve používali slinutý karbid. Slina v ústech.

                                                            Lyže slouží lyžařům.       Ližiny jsou vodicí lišty pro výtah   

                                                                           

                                                                            

                                                                           1.  TEXT

Slyšet1, mlýn2, blýskat se3, polykat4, plynout5, plýtvat6, vzlykat7,lysý8, lýtko9, lýko10, lyže11, pelyněk12, plyš13.

  

i,  í,  y1, ý1,  y2,  y3,  y8    y2,  ý2,  i,   í,  y9,  y10    i,   í,   y3,  y2,  ý2,  ý9

  

 i,  í,   y7,  ý7,  y12,  y 13    i,   í,  y3,  y4,  y1,  ý1       y4,  ý1,  y5,  y6,  i,  í  

 

Had /poliká/polyká/ celou žábu.

Dědeček /nedoslíchá/nedoslýchá/.

Žába skočila do /blízkého/blýzkého/ rákosí.

/Libor/Lybor/ je /líný/lýný/.

Bylo /slišet/slyšet/ /vzlykání/vzlikání/ až /lítostivé/lýtostivé/ .

V /mlínici/mlýnici/ můžeme /mlíti mlýti/ obilí.

                                                    1.  KONTROLA

                         

                                                            KONTROLA

Had polyká /4/ celou žábu . V mlýnici /2/ můžeme mlíti obilí . Dědeček nedoslýchá /1/. Bylo slyšet /1/ vzlykání/7/ lítostivé.. Žába skočila do blízkého rákosí . Libor je líný.

 

 

 

 

 

                                                              2  TEXT

Slyšet1, mlýn2, blýskat se3, polykat4, plynout5, plýtvat6, vzlykat7, lysý8, lýtko9, lýko10, lyže11, pelyněk12, plyš13.                                                          

  

y6,  y7,  i,  í,  y1,  ý1,  y2       i,  í,  y11,  y10  ý10,      i,    í,    y 6,  y9,  ý9

  

i,   í,   y9,  ý9,  y10,  ý10    i,    í,   y13,  y12,  y5, y2      i,    í,   y8,  y9,  ý9

 

/Lítko/lýtko/ je sval na noze.

/Slyšíme/slišíme/ rachot /blížící se /blýžící se/ bouře.

Každá kočka se /lýsá/lísá/ a /líže/lýže/ mléko.

Údolím /plinula/plynula /lýně/líně/ řeka.

Jirka /líčí/lýčí/ past na myši.

Mlynář splétal provaz z /líčí//lýčí/.

Lidka si /libuje/lybuje/ na /ližích/lyžích/.

 

                                                            2. KONTROLA

                           

 

 

                                                              KONTROLA

Lýtko /9/ je sval na noze . Lidka si libuje na lyžích /11/ . Slyšíme /1/ rachot blížící se bouře.Mlynář splétal provaz z lýčí /10/ . Každá kočka se lísá a líže mléko . Jirka líčí past na myši.Údolím plynula /5/ líně řeka .

 

                                                                              3.  TEXT

Slyšet1, mlýn2, blýskat se3, polykat4, plynout5, plýtvat6, vzlykat7, lysý8, lýtko9, lýko10, lyže11, pelyněk12, plyš13.

  

i,    í,   y1,  ý1,  y8,  y13       i,   í,  y11,  y6,  y7, y8     i,    í,   y 5,  y6,  y8 , ý8

   

 i,  í,  y11,  ý11,  y1,  y3     i,   í,   y8,   ý8,  y9 , y5      i,  í,  y1, ý1,  y2,  y6, y7

 

V pracovních činnostech jsme vyrobili dřevěný /vlis/vlys/.devil

Lidé z /blízkého//blýzkého/okolí dovezli obilí.

Dědeček má /lisou/lysou/hlavu.no

Zmrzlina se /nepoliká/nepolyká/, ale /líže/lýže/.

Tato kráva se jmenuje /liska/lyska/.crying

Sliby se /slibují/slybují/, blázni se radují.

                                                          3.  KONTROLA

                           

                                                                              KONTROLA

Sliby se slibují, blázni se radují . V pracovních činnostech jsme vyrobili dřevěný vlys /8/devil. Tato kráva se jmenuje lyska /8/crying. Lidé z blízkého okolí dovezli obilí . Zmrzlina se nepolyká /4/, ale líže . Dědeček má lysou /8/ hlavu no.

 

                                                                               4. TEXT

 Slyšet1, mlýn2, blýskat se3, polykat4, plynout5, plýtvat6, vzlykat7, lysý8, lýtko9, lýko10, lyže11, pelyněk12, plyš13.

  

 y1,  y2,  y13,  i,  í,   y6         i,  í,   y2,   y10,  y9          i,  í,  y8,  y9,  y6, ý6

  

   i,  í,  y11, y12,  y9,  y3      i,  í,   y7,  y6,  y5, y13     y3,  ý4,  y8,  y7,  i,  í

 

Kachny si /libují/lybují/ v bahně.

Drahokam se /blíská/blýská/.

Kočka se tiše /přiblížila/přiblýžila/.

/Pliš/plyš/je látka.

Byl zardělý v /obličeji/oblyčeji/.

/Neplítvej/neplýtvej/úklidovými prostředky!

 

                                                         4. KONTROLA

                              

 

                                                                               KONTROLA

Neplýtvej /6/ úklidovými prostředky ! Kachny si libují v bahně . Byl zardělý v obličeji.Drahokam se blýská /3/ . Plyš /13/ je látka . Kočka se tiše přiblížila .

 

 

                                                                     5.TEXT

 

Slyšet1, mlýn2, blýskat se3, polykat4, plynout5, plýtvat6, vzlykat7, lysý8, lýtko9, lýko10, lyže11, pelyněk12, plyš13 . 

  

i,   í,   ý1,  y2,  y12,  y13      i,   í,  y3, y4, y5, y6        slovo po b: i,  í,  y,  ý

  

 i,   í,  y4,  y 5, y11,  y5     slovo po b: i,  í,  y,   ý     y10,  y9,  y8,  i,  í,  y13

V /plinárně/plynárně/ /svítiplyn/svítiplin/ také vyrábějí..

V lavici /slíbil/slýbil/ všechno.

/Peliňkový /pelyňkový/ čaj je hořký.

Dětem zčervenala /líčka/lýčka/.

Natrháme /lipový/lypový/ květ.

Prudký /liják/lyják/ smyl bláto.

 

                                                           5. KONTROLA

                        

                                                                       KONTROLA

Natrháme lipový květ . V lavici slíbil všechno . V plynárně /5/ svítiplyn /5/ také vyrábějí.. Prudký liják smyl bláto . Pelyňkový /12/ čaj je hořký . Dětem zčervenala líčka .

 

 

                                                                         6. TEXT    

Slyšet1, mlýn2, blýskat se3, polykat4, plynout5, plýtvat6, vzlykat7, lysý8, lýtko9, lýko10, lyže11 pelyněk12, plyš13. 

  

 i,   í,  y3,   ý3,  y1,  y2      i,  í,   y9,  y8,  y 7 , ý3       i,  í,   y8,  y1,  ý9,  ý8

  

   y 5,  y4,   i,   í,   y13         y12,  i,   í,  y11,   ý11      y3, y12, y13, y10,  i,   í

Keř /líska/lýska/ hodně vyrostl.

V rákosí hnízdí /liska/lyska/.

Podíval se /lítostivě/lýtostivě/.

Koupil si novou /ližařskou/lyžařskou/ výzbroj.

Naše /blízká/blýzká/ budoucnost je jasná.

Venku se /blíská/blýská/ na časy.

 

 

                                                            6. KONTROLA

                              

 

                                                                           KONTROLA

Venku se blýská /3/ na časy . Keř líska hodně vyrostl . Naše blízká budoucnost je jasná . V rákosí hnízdí lyska /8/. Koupil si novou lyžařskou /11/ výstroj . Podíval se lítostivě .

 

                                                                            yesenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedyes

                                                                                       

                                            

                                                                                              1.TEXT                   

                               

        

                 i       í      y      ý         i     í     y     ý         i     í     y     ý

                              

                i       í      y       ý          i     í     y    ý            i     í     y     ý

 

 

 

 

 

 

                                           1. KONTROLA

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     2.  TEXT

                  

                                          i      í     y     ý         i     í    y     ý          i     í     y     ý

 

 

                   

                                               i     í     y     ý        i     í     y     ý        i     í     y     ý

 

 

 

 

 

                                          2. KONTROLA

                  

 

 

 

 

 

                                                                                        3.  TEXT

                                         

                                            i     í     y     ý         i     í     y     ý         i     í     y     ý

 

 

                   

                                               i    í    y    ý           i    í    y     ý           i     í     y     ý

 

 

                                                3. KONTROLA

                        

 

 

                                                                                                 4. TEXT

                                       

                                         i     í     y     ý          i     í     y     ý           i     í     y     ý

 

 

                                          

                       i      í     y     ý            i     í     y     ý           i     í     y     ý

 

 

 

                                              4. KONTROLA

                                                          

 

 

 

                                                                                                5. TEXT

                                               

                           i     í     y     ý         i     í     y     ý           i     í     y     ý

 

 

 

                    

                       i    í    y    ý            i     í     y     ý            i   í   y    ý

 

                                                   5.KONTROLA

                                                          

 

 

                                                                                             6.TEXT

                                    

                                      i     í     y     ý           i    í    y    ý             i    í    y    ý

 

                                    

                   i     í    y     ý            i     í     y     ý            i     í     y     ý

 

 

                                           6. KONTROLA 

                     

 

 

                                                                         7. TEXT

                                     

                     i    í    y    ý             i     í     y     ý          i     í     y     ý

 

                            

                                              i    í   y   ý               i    í    y    ý             i    í    y    ý

 

 

                                           7. KONTROLA

                       

                                      

 

 

                                                                                    8. TEXT

                         

                         i    í     y     ý              i     í    y     ý          i     í     y     ý

 

                    

                             i     í     y    ý              i     í    y     ý           i    í     y    ý

 

 

                                          8. KONTROLA

                                

 

                                                                              9.TEXT

                    L-s na ovoce                 Dřevěné vl-sy jsou i parkety.        To je l-čený motouz.

             

                   i      í      y      ý         i     í     y     ý          i     í     y     ý

 

          

                                                                                                                                                                Sbíhají se jim sl-ny.

             i       í      y      ý          i      í     y     ý                   i     í     y     ý

 

                                                                  9. KONTROLA

 

                                                                                                                                                                    Lis na ovoce

                                                                                  

              

TOPlist