Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

vyjmenovaná slova po m

enlightenedVyjmenovaná a příbuzná slova po m - návod na postup. Doporučujeme zrychlené vyučování - návod je v úvodu. Samostatná práce- myší označte /neklikejte/ u obrázku v textu vždy správné i,ý. Dále si najeďte na stejný obrázek v kontrole /níže/ a porovnejte. Postup je možný pouze po jednom obrázku.

POZOR-nezapomeňte se otestovat na www.pravopisne.cz. Byli jste úspěšní-gratulujemeyes. V případě neúspěchucryingsi zopakujte všechny texty zde ještě jednou.

                                       crying POZOR !  Musím mýt /umývat/ auto.    Chci mít /vlastnit/ auto.

                                                                          Myla /umývala/ ovoce.    To je milá /příjemná/ teta

                                                             Večer myjí /umývají/ své děti.     Čas pomalu míjí /ubíhá/.

                                                                Vymýtit /vykácet/ stromy.   Vymítat ďábla /zaříkávat/.angry    

                                                                 My /všichni/ jsme spokojeni.   Dej mi /mně/ to .smiley

          

 

                                                                               1. TEXT

 My všichni1, mýt-umývat3, myslit4, mýlit se5, hmyz6, myš7, hlemýžď8, mýtit9, zamykat10, smýkat11, dmýchat12, chmýří13, nachmýtnout se14, Litomyšl15.

       

     

     i,  í,   y1,  y3,  ý3,   y7        i,  í,  y3,  ý3,  y5,  y6     i,   í,   y3,   ý3,   y9,  y10

     

    i,   í,   y3,  y4, ý4, y15    i,  í,  y13,  y12,  y11,  y10  i,  í,  y3,  ý3,  y9,  y8, y7

 

/Umij/umyj/ si /mýdlem/mídlem/ také /oblyčej/obličej/.

Čas rychle /míjí/mýjí/.

Různé /mišlenky/myšlenky/ se /my/mi/ /míhaly/mýhaly/ v hlavě.

Obvykle je /mislivna/myslivna/ na /mýtině/mítině/.

/Mívalové/mývalové/ se /myjí/mijí/ rádi.

Budete /mít/mýt/ určitě radost.

Nepřekážej /mi/my/! 

 

                                                      KONTROLA

                         

                                                                           KONTROLA

Nepřekážej mi Umyj /3/ si mýdlem/3/ také  obličej.  Budete mít určitě radost . Různé myšlenky /4/ se mi míhaly v hlavě /. Mývalové /3/ se myjí /3/ rádi. . Čas rychle míjí . Obvykle je myslivna /4/ na mýtině /9/ .

 

 

 

 

 

                                                                                     2.TEXT

  My všichni1, mýt-umývat3, myslit4, mýlit se5, hmyz6, myš7, hlemýžď8, mýtit9, zamykat10,smýkat11, dmýchat12, chmýří13, nachomýtnout se14, Litomyšl15.

    

   i,  í,   y3,   ý3,   y4,   y5   i,  í,  y3,  ý3,  y4,  y8,  y9    i  í  y5  ý6  y4  ý4 y9

   

 i  í  y11 y2 y5  ý5  ý11       i   í   y5  ý5   y4  ý4       i,  í,  y3,  ý3,  y8,  y13,  ý11

 

Voják /umý/umí/ /mířit/mýřit/ dobře.

Je možné, aby byl někdo /neomilný/neomylný/?

Moji /mylí/milí/ /mi/my/ vždy dobře radí.

Běžel závod na jednu /míli/mýli/.

Musíme se /mít/mýt/ každý den.wink

Chceme se /mít/mýt/ dobře.

Zase jsme se /usmířili/usmýřili/.

 

                                                             KONTROLA

                            

                           

                                                                    KONTROLA

Zase jsme se usmířili. Voják umí  mířit dobře. Je možné, aby byl někdo neomylný /5/ ? Chceme se mít dobře.Musíme se mýt /3/ každý denwink.Moji milí  mi vždy dobře radí. Běžel závod na jednu míli.

                                                                                       3.TEXT

 

 My všichni1, mýt-umývat3, myslit4, mýlit se 5 ,hmyz6, myš7, hlemýžď8, mýtit9, zamykat10, smýkat11, dmýchat12, chmýří13, nachomýtnout se14, Litomyšl15. 

      

  i,  í,  y7,  ý7,  y15,  y14      i,   í,  y4,  y5,  ý6,  y12       i,  í,  y8,  y7,  ý7,  ý13

   

      i,  í,  y2,  y3,  y4,  y5     i,  í,  y9,  ý9, y7,  y8,      i,  í,  y11,  ý12, ý13,  ý8,  y5

 

Na tabák/šek/míšek/ a /komín/komýn/mají stejná í.

Ta /mylost/milost/ je mi k /smíchu/smýchu/ .

Na dálnici platíme většinou /míto/mýto/.

/Miška/myška/ na /mýtině/mítině/ byla v klidu.

/Mi/my/ se všichni /usmíváme/usmýváme/.

Běž na své /místo/mýsto/ !

Ať se /mi/my/ nikdo nesměje!

 

                                                             KONTROLA

                            

                             

 

                                                                        KONTROLA

 

Ať se mi nikdo nesměje ! Na tabák míšek a komín mají stejná í . Běž na své místo ! Na dálnici platíme většinou mýto /9/ . Ta milost je mi k smíchu . My /1/ se všichni usmíváme Myška/7/  na mýtině /9/ byla v klidu..

 

 

                                                                              4.TEXT

My všichni1, mýt-umývat3, myslit4, mýlit se5, hmyz6, myš7,hlemýžď8, mýtit9, zamykat10, smýkat11, dmýchat12, chmýří13, nachomýtnout se14, Litomyšl15 .        

  

i,  í,  y3, y12, ý6,  ý2, y1    i,  í,   y1,  ý2,  ý1,  y7     i,   í,   y1,   ý15.   y14,   ý13

                                                                                                      i,    í,   y1,   ý12,   ý11,  y4        y1, y11, y6, ý6, y5, y4                                                         

     i,  í,  ý11, y11, y10, y8   

 

 

/Domíšlivý/domýšlivý/ člověk je k /smíchu/smýchu/.

Jdi /mi/my/ z cesty!

/Rozdmíchej/rozdmýchej/ pořádně  ten oheň!

/Mírně/mýrně/ tahej ten /smičec/smyčec/!

/Hmizí/hmyzí/ larvy slouží někde jako potrava.

/My/mi/ dnes nemáme prostě čas.

 

                                                                  KONTROLA

      

                                                                                KONTROLA

My /1/ dnes nemáme prostě čas . Domýšlivý /4/ člověk je k smíchu . Hmyzí /6/ larvy slouží někde jako potrava . Jdi mi z cesty! Mírně tahej ten smyčec /11/ . Rozdmýchej /12/ pořádně ten oheň !

 

                                                                                           

 

                                                                            5.TEXT

 My všichni1, mýt-umývat3, myslit4, mýlit se5, hmyz6, myš7, hlemýžď8, mýtit9 ,zamykat10, smýkat11, dmýchat12, chmýří13, nachomýtnout se14, Litomyšl15. 

  

 i,     í,    ý8,    ý9,    y5         i,     í,    ý13,    ý14       i,     í,    y15,    y14,   y12

   

     i,     í,     y10,   ý10       í,     i,    y6,    y5,   ý13         i,    í,   ý12,   y15,   ý9

 

Vždy si pořádně /zamykej /zamikej/ své věci!

/Hlemíždí/hlemýždí/ schránka je ulita.

/Litomyšl/Lytomyšl/ je hezké historické město.

Řekni /mi/my/, co čteš, a já ti povím, jaký jsi.

Po louce poletovalo pampeliškové /chmíří/chmýří/.

Náhodou jsem se k tomu /nachomítnul/nachomýtnul/.

 

                                                                    KONTROLA

                            

 

                                                                    

Náhodou jsem se k tomu nachomýtnul /14/ . Vždy si pořádně zamykej /10/ své věci! Hlemýždí /8/ schránka je ulita . Po louce poletovalo pampeliškové chmýří /13/ . Litomyšl /15/ je hezké historické město . Řekni mi, co čteš, a já ti povím, jaký jsi .

 

                                                                      yesenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedyes

 

 

                                               

                                                                                        1.TEXT

                   

             i     í    y    ý           i    í    y    ý             i     í     y    ý

                    

                 i     í     y     ý          i     í     y     ý          i     í     y     ý 

 

 

 

 

 

 

                                          KONTROLA

                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       2.  TEXT

                           

                       i     í     y     ý          i     í     y     ý           i     í     y    ý

                             

                         i    í     y     ý            i    í    y   ý              i     í     y    ý

 

 

 

 

 

 

                                            KONTROLA

                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   3.  TEXT

                                         

                                  i     í     y     ý           i     í    y    ý            i     í    y     ý       

                                      

                    i     í     y    ý            i     í     y     ý          i     í     y     ý

 

 

 

 

 

 

 

                                           KONTROLA

                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                     4.   TEXT

                                     

                      i    í     y    ý          i     í     y     ý           i     í     y     ý

                                        

                                  i     í     y    ý          i     í     y     ý          i     í    y    ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                KONTROLA

                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                            5. TEXT

                                             

                                      i     í     y     ý          i    í    y    ý           i     í      y     ý

                                               

                          i    í    y     ý           i     í     y     ý         i     í     y    ý

 

 

 

 

 

 

                                            KONTROLA

                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                      6.   TEXT

                                      

                        i    í     y     ý          i    í    y    ý          i     í    y     ý

                                      

                        i     í     y     ý         i     í    y    ý           i     í     y     ý

 

 

 

 

 

                                                                                    KONTROLA

                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            7.   TEXT

                                                

                                               i    í     y     ý           i     í     y    ý         i    í    y   ý

                                                 

                                           i     í    y    ý           i    í    y    ý           i     í     y    ý

 

 

 

 

 

                                          KONTROLA

                           

                                                                8.TEXT

                               dračí sm-čka            vym-tání ďábla /vyhánění/    vym-cení lesa /odstranění/                                              

                                  

                                      i     í     y     ý                 i      í     y     ý            i     í    y    ý

                              

                                   i     í    y    ý           i     í     y     ý         i     í    y    ý  

                                          

                                      i    í    y    ý            i    í    y    ý            i     í    y    ý

 

                                            

                                                                     KONTROLA

                          

                         dračí smyčka             vymítání /vyhánění, vymetání/ ďábla    vymýcení lesa /odstranění/

                                              

 

 

 

  

 

               

TOPlist